Strona główna

WebQuest jest przeznaczony dla uczniów pierwszej
lub drugiej klasy liceum (klasy o profilu regionalnym,
turystycznym lub dziennikarskim).
Zaprojektowała: Urszula Paska